Työelämäpalvelut

Työelämäpalvelut

Työnohjaus, uraohjaus, koulutus & konsultointi

Työelämä- ja Työkykypalvelut yli 20-vuoden kokemuksella yrityksille, julkisorganisaatioille, vakuutusyhtiöille ja yksityishenkilöille.

Monetra logoSuomen Työnohjaajat RYHiukan VoimaaLuotettava kumppaniOulu, nuorten työpajat
Tutkimus kansi

Yli puolet yrityksistä arvioi hyötyvänsä työnohjauksesta

Työelämäpalvelut toteutti kyselyn työnantajille työkyky- ja työhyvinvointijohtamisen haasteista ja tarpeista.

Työhyvinvointikokemus vaikuttaa ihmisten kykyyn ja mahdollisuuksiin suoriutua työssään ja sitä kautta yritystoiminnan tuloksiin

Työkyvyn OMA-asiantuntijapalvelu™ yrityksille

Yrityksen oma työkyvyn asiantuntija kiinteällä hinnoittelulla. Palvelu räätälöidään yrityksen toimialan ja yksilölliset tarpeet huomioiden.

 • Työntekijöiden työkyvyn edistäminen
 • Yrityksen oma asiantuntija työterveys- ja vakuutusyhteistyössä
 • Selkeä kiinteä hinnoittelu

On tärkeää olla osa yrityksen arkea ja työyhteisöä, perehtyen yrityksen toimialaan, työn sisältöön, työolosuhteisiin, työkykyriskeihin ja työyhteisön tarpeisiin. Työkyvyn asiantuntija toimii esihenkilöiden tukena työkykyjohtamisessa sekä työterveys- ja vakuutusyhteistyössä.

Työelämäpalvelut yhdeltä toimijalta

Työelämäpalveluita yrityksille, työntekijöille ja yhteisöille parantamaan työkykyä ja tulosta.

Koulutus

Tutkittuun tietoon perustuvaa, laaja-alaisella työelämän ja hyvinvoinnin kokemuksella rikastettua, osallistavaa ja oivalluttavaa koulutusta.

 • Yrityksille ja muille työnantajaorganisaatioille
 • Yhdistyksille ja järjestöille
 • Muille työkyvyn ja -hyvinvoinnin edistämisestä kiinnostuneille ryhmille
Tutustu koulutuksiin

Työkykypalvelut

Asiantuntevaa palvelua yrityksille, joissa halutaan pitää huolta työkyvystä, varautua työkykyriskeihin ja pienentää työkyvyttömyydestä aiheutuvia kustannuksia.

 • Yrityksille
 • Järjestöille
 • Työnantajaorganisaatioille
Tutustu työkykypalveluihin

Työnohjaus

Ammattitaitoista työnohjausta oman työn ja työyhteisön yhteistyön kehittämiseen sekä työhyvinvoinnin edistämiseen.

 • Työntekijälle ja yrittäjälle
 • Esihenkilölle ja johdolle
 • Työyhteisöille ja ammattiryhmille
Tutustu työnohjaukseen

"Anne on luotettava ja jämpti. Hän hoitaa asiat ajallaan ja erittäin laadukkaasti. Palautteet sekä asiakkailta että tilaajilta ovat olleet poikkeuksellisen hyviä vuodesta toiseen."

Sanna Nissi-Kaunisto
Business Developer, Pohjola Vakuutus Oy

Yrittäjä, Anne Höglund

Koulutettu ja kokenut työelämäasiantuntija

Yli 20-vuoden laaja-alainen kokemus työkyvyn edistämisestä yhdessä työnantajaorganisaatioiden ja moniammatillisten verkostojen kanssa. Monipuolinen koulutus sosiaali- ja terveyspalvelujärjestelmään, terveyteen, kuntoutukseen, työkykyyn, valmennukseen ja ohjaukseen liittyen. Erityisosaamista työeläke- ja vakuutuskuntoutuksen järjestelyistä.

STOry pätevyys

Suomen työnohjaajat ry:n hyväksymä Työnohjaajan pätevyys

Työterveys

Kouluttautunut Työtervesyhuollon asiantuntija

Kuntoutusohjaus- ja suunnittelu

Laillistettu sosiaali- ja terveydenhuollon ammattihenkilö

Neuropsykiatria

Koulutettu Neuropsykiatrinen valmentaja